Gói MIU

70.000đ

Soạn: MO MIU gửi 9084

Miễn phí: 600Mb

Gói MIU90

90.000đ

Soạn: MO MIU90 gửi 9084

Miễn phí: 1GB

Gói BMIU

200.000đ

Soạn: MO BMIU gửi 9084

Miễn phí: 3GB

Gói M70

70.000đ

Soạn: MO M70 gửi 9084

Miễn phí: 1.6GB

Gói M90

90.000đ

Soạn: MO M90 gửi 9084

Miễn phí: 2,1GB

Gói M120

120.000đ

Soạn: M0 M120 gửi 9084

Miễn phí: 3GB

Gói M10

10.000đ

Soạn: MO M10 gửi 9084

Miễn phí: 50MB

Gói M25

25.000đ

Soạn: MO M25 gửi 9084

Miễn phí: 150MB

Gói M50

50.000đ

Soạn: MO M50 gửi 9084

Miễn phí: 450MB