Mobifone Portal - Trang chủ dịch vụ Mobifone - Home

Bạn Muốn Đăng Ký

Gói 3G Gói 4G
 • Các Gói Cước 3G

  Gói MIU90

  90.000đ
  • Dung lượng: 5,5GB
  • Thời hạn: 30 ngày
  • Soạn: MO2 MIU90 Gửi 9084
  Nổi Bật

  Gói MIU

  70.000
  • Dung lượng: 3,8GB
  • Thời hạn: 30 ngày
  • Soạn: MO2 MIU Gửi 9084
  Khuyên Dùng

  Gói M70

  70.000đ
  • Dung lượng: 3,8GB
  • Thời hạn: 30 ngày
  • Soạn: MO2 M70 Gửi 9084

  Gói M50

  50.000đ
  • Dung lượng: 450MB
  • Thời hạn: 30 ngày
  • Soạn: MO2 M50 Gửi 9084
  Nổi Bật

  Gói M10

  10.000đ
  • Dung lượng: 50MB
  • Thời hạn: 30 ngày
  • Soạn: MO2 M10 Gửi 9084

  Gói BMIU

  200.000đ
  • Dung lượng: 16,5GB
  • Thời hạn: 30 ngày
  • Soạn: MO2 BMIU Gửi 9084
 • Các Gói Cước 4G

  Nổi bật

  Gói HD90

  90.000đ
  • Dung lượng: 5,5GB
  • Thời hạn: 30 ngày
  • Soạn: MO2 HD90 Gửi 9084
  Nổi Bật

  Gói HD70

  70.000đ
  • Dung lượng: 3,8GB
  • Thời hạn: 30 ngày
  • Soạn: MO2 HD70 Gửi 9084

  Gói HD300

  300.000đ
  • Dung lượng: 33GB
  • Thời hạn: 30 ngày
  • Soạn: MO2 HD200 Gửi 9084

  Gói HD200

  200.000đ
  • Dung lượng: 16,5GB
  • Thời hạn: 30 ngày
  • Soạn: MO2 HD200 Gửi 9084

  Gói HD120

  120.000đ
  • Dung lượng: 8,8GB
  • Thời hạn: 30 ngày
  • Soạn: MO2 HD120 Gửi 9084
  Data Plus

  Gói DP600

  600.000đ
  • Dung lượng: 9GB
  • Thời hạn: 30 ngày
  • Soạn: MO2 DP600 Gửi 9084